Registreren bij het register

Aanmelden bij het Register preventieassistenten.

Nu registreren

Veelgestelde vragen


Wat houdt de nieuwe norm voor het volgen van een aantal dagdelen bijscholing in?

Per kalenderjaar zal gemiddeld één dagdeel scholing, congres of workshop gedaan moeten worden. Daarmee wordt aangetoond dat men bijblijft in het vakgebied en op de hoogte blijft van nieuwe of veranderende inzichten. Onder één dagdeel wordt 3 uur verstaan. De norm is daarmee 9 uur per registratieperiode van 3 jaar.

Zijn er verplichte cursussen die moeten worden gevolgd?

Voorlopig zijn er geen verplichte cursussen die gevolgd moeten worden. U kunt dus vrijelijk beslissen waaraan u deze bijscholing wil besteden, mits het tandheelkundig gerelateerd is. Voor suggesties kunt u kijken op onze pagina “Overzicht bij- en nascholing“.

Welke gegevens (certificaat/programma) moeten worden aangeleverd?

Na afloop wordt er altijd een certificaat of bewijs van deelname uitgegevens. Dit document kunt u ter bewijs overleggen aan het Register.

Wordt de scholing automatisch door de opleider doorgegeven aan het Register?

Sommige opleiders zullen het misschien automatisch doorgeven, maar het Register heeft hierover geen afspraken gemaakt. De preventieassistenten zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven aan het Register.

Kan scholing gevolgd in het verleden ook worden geregistreerd?

Nee, slechts scholing in de periode van drie jaar van registratie kan meetellen. Na deze periode zal er opnieuw aan de bijscholingsnorm moeten worden voldaan.

Ik heb mijn diploma paro-preventieassistent behaald, kan dit worden aangepast op de website van het Register?

In het Register worden preventieassistenten geregistreerd. Er is nu nog geen differentiatie aangebracht in de verschillende vormen van preventieassistent. Deze opleiding kan uiteraard wel meetellen voor de bijscholingsnorm.

Registreren bij het register

Aanmelden bij het Register preventieassistenten.

Nu registreren