Registreren bij het register

Aanmelden bij het Register preventieassistenten.

Nu registreren

Herregistratie


Herregistreren

Vanaf 2016 zijn de eerste herregistraties voor het Register Preventieassistenten gestart. Iedereen die vanaf 1 oktober 2016 wordt geregistreerd, en zijn registratie verlengt, valt onder de nieuwe registratienormen. Herregistratie voor een nieuwe periode van 3 jaar kost €50.

In de nieuwe registratienormen staat dat van Preventieassistenten wordt verwacht dat zij gemiddeld 1 dagdeel per jaar (bij)scholing volgen.

Wat moet je doen als je een cursus/lezing hebt gevolgd?

Aan het einde van uw registratieperiode van 3 jaar vragen we u om aan te tonen dat u  3 dagdelen of meer aan (bij)scholing heeft gevolgd. Dit doen wij middels een steekproef. Momenteel is het nog niet mogelijk om documenten van cursussen online te registreren. Het bestuur onderzoekt op welke wijze dit gerealiseerd kan worden.

Wij vragen u om, als u een tandheelkundige cursus volgt, uw deelname bewijs en het programma zelf te bewaren. Bij herregistratie kan dus hierna, als steekproef, gevraagd worden.

Relevante scholing

Cursussen die relevant zijn voor de beroepsuitoefening hebben betrekking op de volgen de onderwerpen:

  • Preventie in brede zin
  • Hand- en/of (ultra)sone reiniging
  • Anamnese, basale medische kennis, voedingsanamnese
  • Communicatie, administratie, patiëntendossier
  • Bleken, fluoride adviezen

Voor nadere beoordeling:
Fissuurlakken/sealants wordt niet in de basiscursus aangeboden, maar is wel onderdeel van preventie.
Bij E-learning worden 4 studiebelastingsuren aangemerkt als 1 dagdeel scholing.

Cursusaanbod

Er zijn vele aanbieders van tandheelkundige cursussen. De organisaties die deze cursussen aanbieden zijn vaak dezelfde als de organisaties waar u de cursus preventieassistent kunt volgen. Ook kunt u  kijken op onze pagina “Overzicht bij- en nascholing” Voorbeelden van andere tandheelkundige activiteiten zijn o.a.:

  • NVvP congres
  • Stand-by dag

Registreren bij het register

Aanmelden bij het Register preventieassistenten.

Nu registreren