Kort geleden kon het register preventieassistenten de 1000e ingeschreven preventieassistent verwelkomen. Op maandag 22 augustus reikte de voorzitter
van het register, de heer Erik van Groen aan Shanna Pronk -preventieassistente bij tandarts Jacques Dekker te Hoorn- bloemen, een presentje en een feesttaart uit.

Shanna heeft haar opleiding gevolgd bij Edin en vanwege het heugelijke feit kreeg  de praktijk van de directeur van Edin ook nog een cheque om te besteden aan cursussen. Shanna vindt het werk
als preventieassistent heel leuk en uitdagend en bouwt haar werkzaamheden in de praktijk uit. Wij wensen haar een goede toekomst toe!