Het Register Preventieassistenten heeft haar overgangsregeling verruimd. Voorheen was registratie met terugwerkende kracht alleen mogelijk voor preventieassistenten die een cursus Preventieassistent onder KNMT-licentie hadden gevolgd. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat ook andere cursussen Preventieassistent die in het verleden zijn gegeven voldoen aan de kwalitatieve eisen van het Register Preventieassistenten. Preventieassistenten die in het verleden een cursus van Academie Tandartsenpraktijk, Beekpark Academy of Centrum Tandzorg (Wierda en Wolksy) met goed gevolg hebben afgerond kunnen zich nu ook registreren.  Lees het persbericht