Op maandag 16 juli reikte de voorzitter van het register, de heer Erik van Groen, aan Esther Wolf – preventieassistente bij Praktijk IJmondzorg- bloemen, een feesttaart en een cadeaubon uit.

Esther heeft de opleiding tot preventieassistent met goed gevolg afgelegd bij Edin. Wij wensen haar een goede toekomst als preventieassistente toe!